Tuesday, March 27, 2012

Trzynastego ;) / Thirteenth ;)

...marca byłam na wycieczce szkolnej. Była przepiękna pogoda.
Wczoraj przekopałam się przez zdjęcia i chciałabym pokazać Wam jedno.
Zrobione było w Parku Margam, o którym wspominałam TUTAJ :)
Bardzo lubię to miejsce :)...of March I was on a school trip. It was beautiful day.
Yesterday I found the pictures and I would like to show you one of them.
Photo was taken in Margam Park, which I mentioned HERE :)
I really like this place :)

Friday, March 23, 2012

Trzecie urodziny :) / Third birthday :)

Nigdy nie sprawdzałam ile lat ma mój blog. Tydzień temu zerknęłam jednak z ciekawości i okazało się, że dziś mijają trzy lata.
W ciągu tego czasu tak wiele wydarzyło się w naszym życiu, że muszę przyznać iż myślałam, że blog istnieje znacznie dłużej ;)
Nasze życie wywróciło się w ciągu tego okresu do góry nogami. Mieliśmy dwie duże przeprowadzki. Z UK do Polski i Polski do UK. Wiemy, że to jeszcze nie koniec naszej wędrówki ;)
Jesteśmy razem i to jest najważniejsze :)

Dziękuję Wam pięknie, że mnie odwiedzacie i pozostawiacie po sobie ślad w formie komentarzy. Nawet nie wiecie ile radości mi to sprawia :)

Dzięki blogowaniu poznałam wiele bardzo wartościowych osób, zaczerpnęłam też wiele inspiracji odwiedzając Wasze blogi...

Mój blog jest dla mnie - nie wiem jak to określić - czymś stałym.
Nie ważne gdzie jestem on jest niezmienny. Siadam przed komputerem i piszę. Dociera do Was zawsze tak samo, niezależnie od tego co w danej chwili dzieje się w moim życiu ;)

Dajecie mi mnóstwo energii i sił dlatego bardzo dziękuję Wam wszystkim za każde odwiedziny :)
Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie :)

Image Hosted by ImageShack.us

I didn't check never before how old my blog is. A week ago I checked out of curiosity and found out that today pass for three years.
During this time, so much has happened in our lives that I have to admit that I thought that the blog is much older ;)
Our lives are overturned during this period upside down.
We had two big move - from the UK to Poland and from Poland to the UK. We know it's not the end of our journey ;)
We are together and this is the most important :)

Thank you for having me visit and leaves a comment. You do not even know how much happy it makes me :)

Through blogging I have met a lot of very valuable people, drew a lot of inspiration by visiting your blogs...

My blog is for me - I do not know how to define - something permanent.
No matter where I am it is immutable. I sit at the computer and write.
My posts always reaches to you the same way, regardless of what currently is happening in my life ;)

You give me a lot of energy and strength so thank you very much for each visit :)
I greet you warmly :)

Thursday, March 15, 2012

The Secret Garden

Dunraven Gardens czyli dalsza część niedzielnego spaceru. Ogrody te należały do zamku, o którym wspominałam poprzednio.
Nadal są zadbane, tyle, że nie ma w nich warzyw itd. Rosną za to kwiaty i kilka drzew owocowych. Spełniają funkcje typowo turystyczną.
Uwielbiam spokój tego miejsca :)

Mgły utrzymują się od kilku dni. Czekam już na słońce.
Dopada mnie chyba jakieś przesilenie wiosenne.

Zapraszam na spacer po mglistych ogrodach :)

Dunraven Gardens - a further part of the Sunday walk. These gardens belonged to the castle, which I mentioned previously.
They are still well maintained, but no longer grow vegetables in them as before. There are flowers, shrubs and a few fruit trees. Gardens fulfill a typical tourist functions.
I love the tranquility of this place :)

Fog persist for several days. I'm waiting for the sun.

I invite you to walk through the misty gardens :)


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Na koniec jedno z moich ulubionych - B&W :)
At the end of one of my favorite pictures - b&w :)

Image Hosted by ImageShack.us


Jeśli chcielibyście zobaczyć to miejsce w słoneczny dzień możecie zerknąć TUTAJ.

If you would like to see this place on a sunny day you can look HERE.

Monday, March 12, 2012

Spacer we mgle / Walk in the fog - Dunraven Bay

Spacerowaliśmy dosłownie we mgle.
W niektórych momentach mgła była tak gęsta, że trudno było oddychać. Zamiast powietrza czuć było kropelki wody.
Po raz pierwszy widzieliśmy to miejsce takim dlatego dla nas była to miła odmiana. Coś znanego, a jednak nieznanego.
Odpływ był duży, więc mogliśmy zejść naszą ulubioną ścieżką w dół klifem na plażę.
Mogliśmy plażą obejść klif w koło i wrócić drugą jego stroną.
Znaleźliśmy jeszcze żywe rozgwiazdy czekające na przypływ. Właściwie to po raz pierwszy w życiu widziałam je żywe, w wodzie, a nie 'ususzone' na straganie z pamiątkami.
Słychać było szum fal, ale nie można było ich zobaczyć choć były tak blisko.
Mój mąż śmiał się, że wygląda to tak jakby ktoś wymazał wszystko i zapomniał narysować coś nowego :) i faktycznie tak to wyglądało.
Jadąc wzdłuż klifu widać było domy, murki, drogę, ale kiedy spoglądał się w prwo nie było nic poza mleczną zasłoną.

Zapraszam Was na mglisty spacer po Parku Dunraven :)

Literally we walked through the mist.
In some places the fog was so thick that it was difficult to breathe. Instead of the air you could feel the droplets of water.
For the first time we saw this place so foggy and for us it was a nice change. Something familiar but unfamiliar at the same time.
The outflow was large, so we could go down our favorite track down the cliff to the beach.
We could go around the cliff walking on the beach.
We found still alive starfish waiting for the tide. Actually the first time in my life I saw them live in water, and not 'dried' for souvenir stall.
We could hear the sound of waves, but could not see them even though they were so close.
My husband laughed that, it looks like someone erased everything and forgot to draw something new :) and it looked like indeed.
Driving along the cliff we could see houses, walls, street, but when I looked at the right there was nothing beyond the milky veil.

I invite you to walk through the misty Dunraven Park :)


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Tą rozgwiazdę przełożyliśmy z piasku do wody.
This starfish we have put from the sand into the water.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Pomimo mgły okulary przeciwsloneczne przydały się ;)
Despite the fog sunglasses were not useless ;)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Słońce jest smutne, bo go nie widać przez mgłę ;)
The Sun is sad because we couldn't see it through the fog ;)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Tutaj mgla była najbardziej gęsta...
Here fog was the most dense...

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Na pamiątkowym słupku napisano:
'Wyznacza miejsce, w którym upadła strzała wystrzelona 6 listopada 1911 z wieży Zamku Dunraven przez Sir Ralph Frankland Pyne Gallway'.
Zamek znajdował się na szczycie klifu tutaj 51.443496,-3.601939, a strzała upadła tutaj 51.445791,-3.604753.
Nieco poniżej znajdowały się ogrody, które nadal istnieją. Pokażę je Wam w następnym poście :)
The castle was at the top of the cliff here 51.443496,-3.601939 and the arrow fell here 51.445791, -3.604753. Just below were the gardens, which still exist. I'll show them to you in the next post :)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Uwierzycie, że zaledwie dwa kilometry w głąb lądu była piękna, słoneczna pogoda i błękitne niebo?
Miłego tygodnia :)

Can you believe that just two kilometers inland was beautiful, sunny weather and blue sky?
Have a good week :)