Sunday, October 28, 2012

Opactwo Neath / Neath Abbey

Jeszcze przed wakacjami, przy okazji zamku Neath, obiecałam zabrać was na spacer po ruinach opactwa Neath (51.660657,-3.826143). Zdjęcie poniżej pochodzi z tej strony.The picture below comes from this page.

Są to ruiny opactwa założonego przez Richarda de Granville w 1130r. jako 'dom córka' opactwa Savigny w Normandii. W 1147 został on wchłonięty ze wszystkimi innymi klasztorami Sivigniac, do Zakonu Cystersów.
Pomimo początkowych trudności ekonomicznych, Neath stało się dość zamożne i posiadało rozległe majątki w Glamorgan, Devon i Somerset. Glamorgan. Zarządzaniem i rozwojem swoich majątków, doprowadziło do sporu z sąsiednim opactwem Margam (którego zdjęcia również chciałabym wam pokazać). Rosnąca społeczność wkrótce przerosła 12-wieczne budynki, dlatego powstał program odbudowy obejmujący 13-to i 14-towieczne.

Zachowały się kompletne szczątki zachodniego skrzydła z lat 1170-1220, pierwotnie zajmowanego przez świeckich braci, którzy wykonywali większość prac ręcznych na terenie posiadłości opactwa. My mogliśmy zajrzeć tam jedynie przez szparę dosłownie wydrapaną w oknie, ale na TEJ stronie znajdziecie zdjęcia z wewnątrz.
Zachował się również 13-towieczny podziemny akademik. Klasztorny kościół został przebudowany na wielką skalę pomiędzy latami 1280-1330 i zachował się na tyle, że możemy dziś podziwiać wysoką jakość architektury. W południowym skrzydle nadal widoczne są schody prowadzące do akademika zakonników.

Opactwo rozwiązano w 1539r., w 1542r. przeszło w posiadanie Sir Richarda Williamsa, który miał nadać temu miejscu nowe życie. To właśnie on lub jego syn przekształcił południowo-wschodnią część klasztoru w wielki pałac. Umiejętnie wznosił się ponad akademikiem zakonników i latryną, a dziś jest łatwo rozpoznawalny dzięki prostokątnym oknom z kamiennymi ramami.
Przed rokiem 1600 dom i nieruchomości przeszły w posiadanie Sir Johna Herberta, który to zajmował je do 17-tego wieku.
Później opactwo zostało przekształcone w odlewnię miedzi.
Na początku 20 wieku stopniowo wycofywano się z produkcji w tym miejscu i opactwo zaczęło popadać w ruinę.

Essentially, the ruins are those of an abbey founded by Richard de Granville in 1130, established as a daughter house of Savigny in Normandy. In 1147 it was absorbed, with all other Sivigniac monasteries, into the Cistercian order. Despite initial economic struggles, Neath became a fairly wealthy house, with extensive estates in Glamorgan, Devon and Somerset. Management and expansion of its Glamorgan estates led to a bitter dispute with the neighboring abbey of Margam. The growing community soon outgrew the 12th-century buildings, and there were major programs of reconstruction spanning the 13th and 14th centuries.

There are very complete remains of the west range, dating from 1170-1220, originally occupied by the lay brothers who did much of the manual work on the abbey's estates. The superb 13th-century dormitory undercroft also survives. The abbey church was rebuilt on a grand scale between 1280-1330, and enough survives to illustrate the high quality of the architecture. In the south transept the night stair down from the monk's dormitory can still be seen.

The abbey was dissolved in 1539, and in 1542 passed to Sir Richard Williams, who was to give the site a new lease on life. It was probably Williams or his son who converted the south-eastern part of the cloister ranges into a grand mansion. It was skillfully raised over the monk's dormitory and latrine, and is easily recognized today by the large rectangular windows of dressed stone. By 1600, the house and property had passed to Sir John Herbert, and was occupied throughout the 17th century. Later the abbey precinct was turned into a copper smelting and casting workshop. In the early part of the 20th century the site was gradually cleared of the industrial debris left by this process.

Text from THIS page.

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Dodam, że byliśmy tam czternastego lipca, a przez cały nasz pobyt padał deszcz, co widać na zdjęciach ;) Było ślisko, więc upadki się zdarzały, ale co tam upadek jeśli biega się po takim miejscu :)
Zabiorę was do Neath jeszcze raz ponieważ chciałabym pokazać wam jeszcze samo miasto, a raczej jego część.
Udanego tygodnia :)

I would like to add that we were there at fourteenth of July, and throughout our stay it was raining, as you can see in the pictures ;) It was slippery, so falls have happened, but what is the fall if you have a chance to be in a place like this :)
I'll take you to Neath again because I would like to show you a part of the town itself.
Have a nice week :)

Tuesday, October 23, 2012

Chłopiec z gitarą 2 :) / Boy with guitar 2 :)

Tym razem uczy się 'Hey Jude' The Beatles :)
This time he learns how to play 'Hey Jude' The Beatles :)

Image Hosted by ImageShack.us

Cieszę się, bo codziennie sięga po gitarę i ćwiczy :)
I'm glad because he reaches for the guitar every day and practicing without telling him 'go to practise' :)Miłej środy :)
Have a nice Wednesday :)

Monday, October 8, 2012

Zatrzymać jesień / To stop the Autumn

Jesień na Wyspach jest znacznie mniej kolorowa niż Polska jesień, dlatego postanowiliśmy wykorzystać znalezione dosłownie dwa metry kolorowych liści i zrobić kilka portretów :)
Pogoda była dziś kiepska, na szczęście na moment przestało mżyć. No cóż - mamy jesień :)

Autumn in the UK is much less colorful than Polish Autumn, so we decided to take advantage of found literally two feet of colorful leaves and do some portraits :)
The weather wasn't nice today, but fortunately for the moment ceased to drizzle. Well - we have Autumn :)


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Udanego tygodnia :)
Have a nice week :)