A few holiday shots /part 1/I miss the summer heat and sun. Probably because I'm willing to go back to holiday photos.

Tęsknię za ciepłem wakacyjnym i słońcem. Pewnie dlatego ja chętnie wracam do wakacyjnych zdjęć.

Comments