Walking by the sea...

Lazy Sunday walk in the cold wind and cloudy sky above our heads.
I'm waiting for long evenings and warm wind but I also know that thanks to the cold winter weather we can appreciate the warm days of spring. Will you agree with me?

Leniwy niedzielny spacer z chłodnym wiatrem we włosach i ciemnymi, ciężkimi chmurami nad głową.
Czekam niecierpliwie na długie wieczory i ciepły wiatr na skórze, ale też wiem, że chłód zimy pozwala nam bardziej docenić i cieszyć się ciepłem wiosny. Zgodzicie się ze mną?


It's still a bit dark and grey but if you look closer you can easily see that spring is coming :)
Ciągle jest zimno i szaro, ale jeśli przyjrzycie się bliżej zobaczycie, że wiosna idzie :)

Comments

Post a Comment

Thank you for every word you leave :) I really appreciate it :)